Vali Soytürk'ün Mercidabık Mesajı 
                        Devamı                       
 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Karacoşkun'un 30 Ağustos Mesajı
      Devamı  

 

 

 Belediye başkanlarının yanında olacağım

 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere ve oralarda yaşayan insanlara yapacakları tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını bildirdi.
  Devamı 

magazin
 
ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ
  Devamı  

 

 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları
altın fiyatları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

 


 
Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  20442237
Bugün Ziyaretçi :  242
Aktif Ziyaretçiler :  148

İlk Kadın Milletvekillerimiz
 

 

 
"Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.
Toplumda ki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. (1923)      
Medeniyet yolunda yürümek ve muvaffak olmak şart-ı hayatidir" diyen Atatürk bu amaçla devlet ve toplum hayatında kökten değişiklikler inkılaplar yapmıştır.
1-Siyasi alanda
2-Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi
3-Hukuk alanında
4-Eğitim ve kültür alanında
Yapılan devrimler ile sosyal hayatın ihtiyaçlarına günün şartlarına göre topluma ve devlet hayatına şekil ve düzen getirilmiştir.
Toplamsal yaşayışın düzenlenmesi içinde ki 10. Madde Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşmasını kapsar.
a)      Medeni Kanun’la sağlanan haklar
b)      Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü ( 3 Nisan 1930)
c)       Anayasa’da yapılan değişiklikle, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması ( 5 Aralık 1934)
5 Aralık 1934 de Parlemento’nun kapısı kadınlara açılmıştır. Türk kadınlar Birliği seçme ve seçilme hakkının verilişini, Sultanahmet’te düzenlediği mitingin ardından; Beyazıt’tan Taksim’e kadar sürdürdüğü yürüyüşle kutlamıştır.
TBMM 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935 de yapılır. 5aralık 1935 günü seçilen 17 kadın meclis de yerlerini alırlar. 18. Milletvekili ara seçimle gelir.

 
1. sıra: soldan sağa: Mebrure Gönenç (Afyon), Hatı Çırpan (Ankara), Türkan Örs Baştuğ (Antalya), Sabiha Gökçül Erbay (Balıkesir), Şekibe İnsel (Bursa), Hatice Özgener (Çankırı); 2. sıra soldan sağa : Huriye Öniz Baha (Diyarbakır), Fatma Memik (Edirne), Nakiye Elgün (Erzurum), Fakihe Öymen (Ankara), Benal Nevzat İştar Arıman (İzmir), Ferruh Güpgüp (Kayseri); 3. sıra: soldan sağa: Bahire Bediş Morova Aydilek (Konya), Mihri Pektaş (Malatya), Meliha Ulaş (Samsun), Fatma Esma Nayman (Seyhan), Sabiha Görkey (Sivas), Seniha Hızal (Trabzon).
 

 
                                
Kadınların ilk kez oy kullandığı TBMM 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı
.
İlk Kadın Milletvekilleri:
 1. Mebrure Gönenç - Afyonkarahisar
 2. Sabiha Gökçül Erbay - Balıkesir
 3. Şekibe İnsel - Bursa
 4. Huriye Öniz Baha - Diyarbakır
 5. Dr.Fatma Memik - Edirne
 6. Nakiye Elgün - Erzurum
 7. Fakihe Öymen - İstanbul
 8. Hatı Çırpan (Satı Kadın) - Ankara
 9. Ferruh Güpgüp - Kayseri
 10. Bahire Bediş Morova - Konya
 11. Mihri Pektaş - Malatya
 12. Meliha Ulaş - Samsun
 13. Fatma Esma Nayman - Seyhan
 14. Sabiha Görkey - Sivas
 15. Seniha Hızal - Trabzon
 16. Benal Nevzat Arıman - İzmir
 17. Türkan Örs Baştuğ - Antalya
 18. Hatice Özgener - Çankırı (Ara seçimle)
 
 
1- MEBRURE GÖNENÇ (1900-1981) Afyonkarahisar
Istanbul'da doğmuş, Arnavutköy Amerikan Kolejinden mezun olmuştur. Fransızca ve İngilizce dillerini bilen Gönenç, Çamlıca Kız Lisesi ve Üsküdar Amerikan Kolejinde dil eğitimi vermiştir. Adana'da belediyeye seçilen ilk kadın meclis üyesidir. Seçimden önce CHF Mersin Belediye üyeliği yapıyordu. Bir Dönem milletvekilliği yapmıştır.
 
 
2- SATI ÇIRPAN (1890-?) Ankara
Kızılcahamam Kazan'da doğmuş, Sakarya harbinde malül olmuş, gazi asker eşi idi. Tarımla uğraşırdı. Kazan köyü muhtarı iken Atatürk'e ayran ikram ettiği bir sırada 'Benim doğum tarihim Samsun'a çıktığınız gündür, ondan önce yaşamıyordum ki ' demiş; Atatürk'ün vekil listesinde yerini almıştır.
Türkiye'nin ilk kadın Muhtarıdır. 'Biz Kadınlar Cumhuriyet meşalesini her alanda taşıyacağız ' demiş ve ilk kadın milletvekilleri arasına adını yazdırarak meşalesinin ışığını gelecek kuşaklara iletmiştir.
Özel eğitim almış, bir dönem milletvekilliği yapmıştır.
 
 
3- TÜRKAN ÖRS BAŞBUĞ (1900-1975) Antalya
Istanbul, Üsküdar'da doğmuş, Darülfünun'un Felsefe Şubesi mezunudur.Fransızca biliyordu, uzmanlığını felsefe-sosyoloji alanında yapmıştır.Feyziati Lisesi kız kısmında ve Üsküdar Kız Lisesinde müdür olarak görev almıştır.
İki dönem milletvekilliği yapmıştır.
 
 
4- SABİHA GÖKÇÜL ERBAY (1900-1998) Balıkesir
Ayşe Sabiha Gökçül Erbay Bergama doğumludur. Istanbul Kız Muallim mektebinde ve Yüksek Kız Muallimin hazırlık bölümünde okumuştur.
İzmir Kız Muallim mektebinde Edebiyat öğretmenliği ve müdürlük yapmıştır. Adana Lisesi ve Istanbul Erenköy Kız Lisesinde de öğretmenlik yapan Gökçül, 5.dönemde Balıkesir, 6. ve 7. dönemde ise Samsun Milletvekilliği yapmıştır.
TBMM Divanı Katip üyeliğinde bulunmuş, 31 Ağustos 1998 de Istanbul'da hayata veda etmiştir.
 
5- ŞEKİBE İNSEL (1886-1970) Bursa
Ayşe Şekibe İnsel Istanbul doğumludur. Ortaokul mezunu olup Almanca bilirdi, seçim öncesi İnegöl'de tarım ile uğraşıyordu. Politik yaşamını devam ettiremedi.
 
6- HATİCE ÖZGENER (1865-1940) Çankırı
Selanik doğumludur. Rüşdiye ve hususi eğitim görmüştür. Rumca biliyordu.Milletvekili seçilmeden önce Darülleytam Müdürlüğünden emekli olmuş bir Maarifciydi. 21 Şubat 1940 da yaşamını yitirdi.
Hatice Özgener 1936 ara seçimlerinde Parlemanto'ya girmiş ve 18. kadın milletvekilimiz olmuştur.
 
7- HURİYE ÖNİZ BAHA ( 1887-1950) Diyarbakır
Istanbul doğumludur. Londra Üniversitesi kadın kısmında Betford Kolej'de Pedagoji eğitimi görmüştür. İngilizce bilen Öniz Istanbul Kız Muallim Mektebi ile İnos İdadisinde Pedagoji ve uygulama ile ev idaresi derslerini okutmuştur.
Balkan Harbi'nden sonra muhacirlere açılan kurslarda ders vermiş, Hilal-i Ahmer'in açtığı kurslara devam edip gönüllü hastabakıcı olmuştur.
Yeniköy Rum Mektebinde Türkçe öğretenliği yapmaktaydı.
 
8- Dr.FATMA MEMİK (1903-1991) Edirne
Safranbolu doğumludur. İlköğretimine orada başlamış, 8 yaşında Istanbul'a gelerek Beyazıt İnas Numune Mektebi sonrasında Bezmi alem Valide Sultan Mektebi'ni okuyup Tıbbıye'ye girmiştir.
1929 da Tıbbıye'den birincilikle mezun olmuş; Guraba hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışmıştır. Poliklinik Şefi iken milletvekili seçilmiş, 5-6-7. dönemlerde Edirne milletvekilliği görevini yürütmüştür.   
 
9- NAKİYE ELGUN (1882-?) Erzurum
Istanbul'da doğmuştur. Kız Muallim Mektebi mezunudur. Ülkemizin en eski eğitimcilerindendir.
Istanbul Kız Lisesi müdürü iken 1930 da Istanbul Şehir Meclisi'ne ilk kadın üye olarak seçilmiştir.Daimi Encümende üye olarak kalmış, 3 dönem Erzurum'dan milletvekili olmuştur. 
 
10- FAKİHE ÖYMEN (1900-1963) Istanbul
İşkodra doğumludur. Fransızca bilen Öymen Darülfünun Coğrafya bölümünden mezundur. Maarif ve Coğrafya uzmanıydı. Bursa Kız Muallim Mektebinde tarih-coğrafya öğretmenliği ve Bursa Kız Lisesinde müdürlük yaptı. 5-6-7. dönem Istanbul, 8. dönem Ankara'dan milletvekili olmuştur.
6 Nisan 1963 de hayatını kaybetti.
11- BENAL ARIMAN (1903-1990) İzmir
Benal Nevzat İstar Arıman seçme ve seçilme hakkını kullanan ilk kadın milletvekilimizdir.İzmir doğumludur. Gazeteci şair Tevfik Nevzat Bey'in kızıdır. 1921 Paris Sorbon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunudur. CHF (Halk Parti) de Vilayet Heyeti üyeliği, Hilaliahmer ve Himaye-i etfal de faaliyetler de bulunmuş, Fransızca ve Rumca dillerini bilirdi.
5-6-7. ve 8. dönem 16 yıl süreyle milletvekilliği yapmıştır. Yıllık izinlerini kullanarak hamileliğini gizlemiş ve doğumunu sessizce yapmıştır.
Sosyoloji ve edebiyat alanında uzmandı.
 
12- FERRUH GÜPGÜP (1891-1951) Kayseri
Kayseri doğumludur. Ahmet Mithat Bey ile Hususi Hanımın kızıdır. Biçki-dikişle ilgilenir, Arapca bilirdi. Kayseri CHF Vilayet İdare Heyeti ile Belediye Meclis üyeliğinde bulunmuştur. İlk kadın vekillerimiz arasına girmiştir.
18 Nisan 1951 de hayata veda etmiştir.
 
13- BAHİRE BEDİŞ MOROVA (1897-?) Konya
Bosna doğumludur. Bolu Orta Mektep mezunu olup, Bolu Kız Sanat Okulunda resim öğretmenliği yapmıştır. Milletvekili seçilmeden önce Bolu Belediyesi Meclis üyesiydi. 5. dönem vekillerimizdendir.
 
14- MİHRİ BEKTAŞ (1895-1979) Malatya
Mihri İffet Bektaş Bursa doğumludur. Amerikan Kız kolejinden mezun olmuş, Fransızca ve İngilizce bilirdi. Robert Kolej'de İngilizce öğretmenliği yapmıştır. CHF Kütüphane Encümenliğine seçilmiştir.
5-6-7. dönem Malatya milletvekilliği yapmış, 4 Temmuz 1979 da hayata veda etmiştir.
 
15- MELİHA ULAŞ (1901-1941) Samsun
Ayşe Meliha Ulaş Ekeman Sinop'ta doğmuştur. Darülfünunun (Istanbul Üniversitesi) Edebiyat Şubesi mezunudur. Fransızca ve İngilizce bilirdi. Istanbul Kandilli Lisesi'nde Edebiyat öğretmenliği; 5 yıl Erzurum Kız Muallim Mektebi'nde , müdürlük ve Edebiyat öğretmenliği; Samsun Lisesi'nde Edebiyat öğretmenliği yaptı. 5 ve 6. dönem Samsun Milletvekili oldu. Samsun ilinin ilk kadın vekilidir, ardından Samsun üç kadın vekil daha çıkarmıştır.
17 Temmuz 1941 de vefat etmiştir.
 
 
 Harika ÖREN (Efece Haber)
Ekleyen:  Efe'ce Haber Gazetesi
Ekleme Tarihi:  5.12.2011
İzlenme:  7317
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
TBMM 23. Dönem Kadın Milletvekilleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Kadın Milletvekilleri
Efe'ce Haber Gazetesi [ 8.2.2009 Devamı
 
Alevi kavgası!
AKP ile CHP arasında yaşanan Dersim kavgası iki partinin genel başkanlarının yaptıkları açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Siyasette şimdi de Alevi kavgası başladı.
Efe'ce Haber Gazetesi [ 2.12.2009 Devamı
 
Volkan Abi Trabzon CHP il başkanı seçildi
Trabzon (Efece Haber) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Kongresi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimlerde Trabzon Belediyesi eski Başkanı Volkan Canalioğlu CHP il başkanı seçilidi.
Efe'ce Haber Gazetesi [ 27.3.2010 Devamı
 
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

MARKS YANILDI AMA ATATÜRK HAKLI ÇIKTI
Bekir COŞKUN

Kasket-yemeni-külah…
Yekta Güngör ÖZDEN

Siyasal Bilanço
Hüseyin TOPRAK

KİLİS’TE BİR KONAĞIN ÖYKÜS܅
M. Yahya EFE

Şiir nedir, şair kimdir?
Nurcan OFLUOĞLU ŞEN

Şeytan kulağımın dibinde…
Orhan SELEN

GÖRMEK İSTEYENLERE
Harika ÖREN

Sanat demek; İstanbul demek!
Belma Demir AKDAĞ

ZAMLARIN FRENİ PATLADI
Sevgi Ünal

EYLÜLE SİTEM
Arzu KÖK

Kaz Dağları ve Knidos
Münevver ÖZCAN

BABALIK SINAVINI GEÇENLERE SEVGİLERLE
Ayten YAVAŞÇA

“Gönlümün bülbülüsün”
Handan ÇÖLAŞAN

Murat Dedeman Hayatını Kaybetti
Ahmet GÖKSAN

FORMÜLÜN İKİRCİKLİSİ
Aslı ASLANER

KANATSIZ MARTILAR
Dr. Doğan KUŞMAN

KALBİNİZDE SEVGİ VAR MI?
Nejat TAŞKIN

NE YAZSAM DİYE DÜŞÜNÜYORUM
Metin Mercimek

HIZLI TREN DÜŞÜNCESİ
Fevziye ŞİMDİ

TEKERLEMELER
Oktay ZERRİN

MÜZİK ALIR, SATARIM
Şahika ÖNER

ANTALYA RENGARENK
Sevinç ŞİMŞEK

Deneyim yaşayarak olur
Melek Adalet ÖNOL

FİNAL
Mahmut SELÇUK

Ve kar yağar...
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Elveda TANIK

MANSUR YAVAŞ! SAKIN CEVAP VERME!...
Nevin BALTA

Lozan Zaferinin 96. Yıl Dönümü
İlknur Bakış

Mavi kelebeklerin hikâyesini bilir misiniz?

 

 

 
Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam