Kilis Yardımlaşma derneği 
 

 

 

 

 

Sevgisiz dostluk olmaz!

Devamı  

 Türkiye'nin tek buz müzesi binlerce ziyaretçi ağırladı

 

 


  

  
14 MAYIS'TAKİ SEÇİMLER İÇİN 6 ADIMDA OY

KULLANMA REHBERİ 
DEVAMI

 

magazin

NEVİN BALTA'NIN SON
KİTABI YAYINLANDI

 Devamı 

CACA OYUNU CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ'NDE


 

 

 

Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel ile Röportaj 


Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, vefatının birinci yılında yad ediliyor.


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI FİLM ARŞİVİ

 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  28500811
Bugün Ziyaretçi :  5860
Aktif Ziyaretçiler :  373

DOSTLARA DUA
 
 
Dinimizin direktiflerinden biri de ebediyete intikal eden ölülerimizi hayırla anarak ruhlarına rahmet dilemektir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu hususla ilgili: “Ölülerinizi hayırla anın.” mealindeki buyruğunu esas alan Vakfımız, din ve devlet büyüklerimizle yurdumuzun yücelmesine ve insanımızın ilerlemesine katkıda bulunan yöneticilerimiz, ilim ve fikir ehli bilginlerimiz, ecdadımız, bizleri doğurup dünyaya getiren annelerimiz, besleyip büyüten babalarımız, eğitip öğreten hocalarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz, üyelerimiz ve öğrencilerimizin yakınlarıyla vakfımız mensuplarından irtihâl-i dâr-ı bekâ eden kardeşlerimiz, davamıza destek veren dostlarımız, organize ettiğimiz dayanışma haftaları ve benzeri hizmetlere katılan kardeş kuruluşların yöneticileriyle mensuplarının rahmet-i Rahmân’a intikal eden yakınlarını minnet ve mağfiretle anarak ruhlarına rahmet dilemeyi, îfâsı îcâp eden islamî bir vecîbe ve insanî bir vazife kabul etmiştir.
Dolayısıyla düzenlediği toplantıların tümünde yapılan dualara cümlesini dâhil etmiştir. Bilhassa 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği Yoksullarla Dayanışma Haftalarının etkinlikleri çerçevesinde tertiplediği ‘Dostlara Dua’ programlarında okuttuğu hatm-i şerîfler, Yâsîn-i şerîfler, İhlâs-ı şerîfler, Fâtiha-i şerîfeler, salavât-ı şerîfeler, kelime-i tevhîdler, tesbih, tahmîd, tekbir, tehlil ve istiğfarların dualarını yaparak sevabını ruhlarına bağışlamış ve hepsine Haktan rahmet niyazında bulunmayı güzel bir gelenek hâline getirmiştir. 
Ancak bu yıl (2020 yılı) korona virüs (kovid 19) salgını dolayısıyla alınan kısıtlama kararları uyarınca, 28. Yoksullarla Dayanışma Haftası’nı düzenleyemediğimiz için 24.11.2020 tarihinde mensuplarımıza yaptığımız bir duyuru ile ‘Dostlara Dua’ için ‘Tilâvet-i Kur’ân ve Kırâ’et-i Salavât Zinciri’ oluşturarak isimleri bizde mahfuz olan 129 kişinin katılımıyla okunan 389 hatm-i şerîf, 4198 Yâsîn-i şerîf, 1.153.900 İhlâs-ı şerîf, 342.748 Fâtiha-i şerîfe, 3 Bakara Suresi, 1869 Mülk Suresi, 2019 Nebe’ Suresi, 1688 Fetih Suresi, 70 Tâhâ Suresi, 14 Duhan Suresi, 110 Hucurât Suresi, 197 Rahman Suresi, 17 Vâkı’a Suresi, 29 Cuma Suresi, 5 A’lâ Suresi, 215 İnşirah Suresi, 4 Kıyame Suresi, 100 Asr Suresi, 250 Kevser Suresi, 34.768 Ayet’el Kürsî, 265 Amene’r resûlü, 16.244.010 Kelime-i Tevhîd, 2.699.226 Salavât-ı şerîfe, 9088 Salât-ı tefriciye, 100 Salât-ı münciye, 191.700 Besmele, 104.100 Sübhânallahi ve bi hamdihî, 5100 Hasbunallah, 7000 Yunus (a.s.) Duası, 2100 Tesbih, 1000 Sübhanallah, 1000 Elhamdülillah, 1000 Allah-u Ekber, 241.100 Lâ havle velâ kuvvete illâ billah, 28.000 Yâ Şâfî, 780.100 istiğfar ve 14.600 Esma-ü’l hüsnânın duası 18 Aralık 2020 Cuma günü, Cuma namazından sonra YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş tarafından yapılmış ve sevabı içeriğindeki zevâta armağan edilmiş olup, kabulü niyazında bulunularak okuyucularımız tarafından da huşû ve huzû içinde okunup, haz duymaları ve huzur bulmaları dileğiyle aşağıda ıttılaınıza arz edilmiştir. Allah Teâlâ cümlemizin duasını kabule karîn ve rızasına vesîle eylesin. 
Elhamdülillâhi Rabbi’l âlemîn! Vessalâtü vesselamü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ecma’în. 
İlahî yâ Rabbe’l-âlemîn! Müminlerin manevî bayramlarından biri olan bu mübârek Cuma günü, duaların kabul olduğu saate denk gelmiş olması dileğiyle, ellerimizle birlikte gönüllerimizi ve dillerimizi de dergâh-ı izzetine açtık. Rahmetini, mağfiretini, lütfunu, keremini, ihsânını ve in’âmını diliyoruz. Bizleri kapından boş döndürme yâ Rabbî.
Sana kullukta kaim, iman, ibâdet ve istikamette dâim olan kullarından eyle. Sana layık kul, Resûlüne layık ümmet ve müminlere layık kardeşler eyle. Bizleri hayat boyu himâyende, hidâyetinde ve inâyetinde eyle. Cennetine aldırdığın, rahmetine daldırdığın, Cemalini gördürdüğün, rızana erdirdiğin, sevdiğin, sevdirdiğin ve sevindirdiğin mutlu ve mümtaz kullarından eyle yâ Rabbî.
Okuduğumuz hatm-i şerîflerle, süver-i şerîfeleri, civâr-ı Beytullah’da, Ravza-i Resûlullah’da ve diğer mübârek mekânlarda okunan hatm-i şerîfler ve süver-i şerîfelere dâhil edip, ahsen-i kabul ile kabul eyle. Hâsıl olan ecir ve sevabı, öncelikle rûh-u Resûlullah’a armağan ediyoruz, Efendimiz (s.a.v.)’in rûh-u şerîflerini bu hâlimizden ve bu hediyemizden haberdâr eyle yâ Rabbî.  Bizleri ve okuyan kardeşlerimizi şefaatiyle şereflendir ve Cennette civarında eyle yâ Rabbî. Efendimiz (s.a.v.)’in eşleri, ehl-i beyti, evlâd ve ahfâdının ruhlarına da ihdâ ediyoruz, ulaştır yâ Rabbî. 
Beşeriyetin babası, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem aleyhisselâm ile insanlığın muhterem annesi Hz. Havva validemizin ruhlarına da armağan ediyoruz, haberdâr eyle yâ Rabbî.
Bilumum enbiyâ-ı izâm ve Rüsul-i fihâm hazerâtının ruhlarına da armağan ediyoruz, bizleri şefaatlerine erdir yâ Rabbî. Tâbi’în, tebe’i tâbi’în, eimme-i müçtehidîn, ulemâ-i âmilîn, sulehâ-i sâlihîn, fukahâ-i kâmilîn, müfessirîn ve muhaddisîn efendilerimizin ruhlarına da ihdâ ediyoruz, ruhlarını şâd, mekânlarını Cennet ve makamlarını yüce eyle yâ Rabbî.
İ’lâ-i kelimetullah için koşan, dîn-i mübîn-i İslâmın yücelmesi, yaşanması ve yayılması için çalışan ilim ve irfân ehli ile din ve devlet büyüklerimizin ruhlarına, ülkemizi ve diğer islam ülkelerini düşmanlardan korumak için savaşan mücahidlerin ruhlarına, Cennet vatanımızı düşman işgalinden kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran aziz Atatürk ile O’nun silah arkadaşlarının ruhlarına, bilumum şehidlerimizin ve gazilerimizin ruhlarıyla, yurdumuzun yücelmesi ve insanımızın ilerlemesi için taş üstüne taş koyan yöneticilerimizden ebediyete göçenlerin ruhlarına, müminîn ve müminâttan ebediyete intikal eden ihlâs ve takvâ sahibi iman ehlinin ruhlarına ihdâ ediyoruz, vâsıl eyle yâ Rabbî. 
Vakfımızın faaliyet ve hizmetlerine katkıda bulunmakta iken ruhunu Rahmân’a teslim ederek, irtihâl-i dâr-ı beka eyleyen kardeşlerimizin ruhlarına, Hz. Âdem (a.s.)’e kadar tüm atalarımızın ruhlarına, bizleri doğurup dünyaya getiren annelerimizin, besleyip büyüten babalarımızın ve eğitip öğreten hocalarımızın ruhlarına, okunan hatm-i şerîfler, Yâsîn-i şerîfler, İhlâs-ı şerîfler, Fâtiha-i şerîfeler ve diğer süver-i şerîfelerle, salavât-ı şerîfeler, kelime-i tevhîdler, tesbîhler, tahmîdler, tekbîrler ve tehlîlleri okuyanların ebediyete göçen ebeveynleriyle yakınlarının ruhlarına da armağan ediyoruz, payidâr eyle yâ Rabbî.
Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsân eyle. Bizleri iyilerle iyiliklerde buluştur, kötülerden ve kötülüklerden uzaklaştır. Bizleri rahmetine daldırdığın ve Cennetine aldırdığın mutlu ve bahtiyar kullarından eyle. 
Yâ Rabbî! Sana şükretmede, Seni zikretmede ve Sana en güzel ibâdetlerde bulunmamızda bizlere yardım et. Kalplerimizi ilminle süsle, bütün azalarımızı ibâdetinle güzelleştir, takvâ ile yücelttiklerinden eyle. Bizleri Kur’ân okunurken can veren, Cennet-i a’lâda peygamberlerinin yanında bayramlara eren kullarından eyle. Bizleri Seni gönülden anan ve ömrümüzün sonuna kadar imanla yaşayan kullarından eyle. 
Bizlere Senin sevdiklerini sevdir ve razı olduğun işlerle meşgul eyle yâ Rabbî. Cümlemizi ahir zaman fitnelerinden koru ve her zaman Allah ile arası hoşnut olan ameli güzel kullarından eyle. Soğuk sıcak demeden aşk-ı ilahî ile koşan ve koştuğunu da bilenlerden eyle. Bizleri ezdirme, üzdürme ve imansız gezdirme yâ Rabbî.
Bizleri Kur’ân-ı Kerîm’in ahkâmı ile müşerref olan ve rızana eren Hak dostlarından eyle.  Son nefeste Meleklerin müjdelerine mazhar olan mutlu kullarından eyle yâ Rabbî.
Bizleri Allah’ı ile sevinen, Peygamberi ile övünen, Kur’ân’dan ders alan ve doğru yoldan ayrılmayan kullarından eyle.
Bize sıkıntı çektirecekleri musallat etme. Bizleri Kur’ân-ı Kerîm ile iç içe eyle. Bizleri Kur’ân’dan, Kur’ân’ı da bizlerden ırak eyleme yâ Rabbî.
Bizleri iyilerle haşret, razı olduğun ve rızana erdirdiğin kullarından eyle. Ne kadar kötü, ne kadar günahkâr kulların varsa hepsini affet. Cehenneminden kurtar, Cennetine al.
Bizleri korunan, sabreden ve selamete eren kullarından eyle. Bizleri dünya üzüntüsü ile değil, ahiret kaygısı ile ağlat. İmanımızın nurunu göster, sevgisini tattır yâ Rabbî. Bizleri ibret almak için gezenlerden ve gördüklerinden kudretinle sanatının yüceliğini idrâk edenlerden eyle.
Okuduğumuz hatm-i şerîflerle, süver-i şerîfeleri gönlümüzün baharı, göğsümüzün nuru ve affımıza vesîle kıl yâ Rabbî.
Hz. Nuh (a.s.)’a iman edenleri tufandan kurtardığın, Hz. İbrahim (a.s.)’i ateşten, Hz. Yusuf (a.s.)’ı kuyudan, Hz. Yunus (a.s.)’u balığın karnından selamete çıkardığın gibi, ümmet-i Muhammed’i de müptelâ olduğumuz korona ve benzeri bulaşıcı hastalıklarla bilumum hastalıklardan koru ve kurtar yâ Rabbî.
Yâ Rabbe’l-âlemîn! Göklerin ve yerin orduları Senin emrindedir. Mahiyetini bilemediğimiz nice orduların vardır. Biz tüm insanlık olarak aciz kaldık, mağlup düştük. Tüm dünyayı sarsan bu virüsün karşısında çaresizliğimizi idrak ettik, Sana muhtaç olduğumuzu anladık. Elbette onlar başıboş değil, Senin emrindedirler. Onları hayırlısıyla durdur ve insanlığın üzerinden def eyle. Onunla mücadele
eden sağlık çalışanlarımızı koru ve kolla yâ Rabbî. Bu hastalıktan vefat edenlere rahmet, yakalananlara şifa ihsân eyle, yakalanmayanları da muhafaza eyle yâ Rabbî.
Bizleri hayatı yeniden sorgulamanın, nefsimizi hesaba çekmenin ve gerçekleri görmenin bilincine erdir yâ Rabbî.
Müptelâ olduğumuz korona virüsü dolayısıyla evlerimizde yalnız kalmamızı, kabirdeki yalnızlığı düşünerek azık hazırlamaya vesîle eyle. Bugünlerde birbirimize mesafeli duruşumuzu; kişinin kıyamette annesinden, babasından, kardeşinden, evladından kaçacağı günü düşünmeyi nasip eyle. O zorlu gün için de daha ciddi hazırlıklara yönelmemizi nasip eyle. Yaşanan sıkıntılara iman gözüyle bakıp zikrimizi, fikrimizi ve şükrümüzü artır yâ Rabbî.
Dünya hayatının aldatıcı ve fânî olduğunu anlayanlardan eyle. Kur’ân’a yönelip hakikatleri anlamayı nasip eyle yâ Rabbî.
Ruhumuza ve bedenimize afiyet, rızkımıza bereket, evlerimize huzur ve saadet, bizlere doğru istikamet ver yâ Rabbî. Oluşturduğumuz ‘Tilâvet-i Kur’ân ve Kırâ’et-i Salavât Zinciri’ne katılan kardeşlerimizi, anne babalarını, kardeşlerini, eşlerini, çocuklarını, torunlarını ve tüm sevdiklerini Cehennemden koru, cümlesini Cennetine aldırdığın ve rahmetine daldırdığın mutlu ve müstesnâ kullarından eyle yâ Rabbî.
Görünür, görünmez her türlü bela ve musibetlerden koru ve kolla. Bedenlerine sağlık ve afiyet, hanelerine huzur ve saadet ihsân eyle. Son nefeste iman ve Kur’ân ile huzuruna gelmemizi nasip eyle yâ Rabbî.
 
(Âmin)
 

 

Ekleyen:  Dr. İbrahim ATEŞ
Tarih:  22.12.2020
İzlenme: 
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Dr. İbrahim ATEŞ Yazıları
ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİDr. İbrahim ATEŞ [ 18.8.2021 Devamı
ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİDr. İbrahim ATEŞ [ 28.3.2021 Devamı
VAZGEÇEMEM KİLİS’TENDr. İbrahim ATEŞ [ 16.12.2020 Devamı
KİLİSİM, KİLİSLİM Dr. İbrahim ATEŞ [ 7.12.2018 Devamı
HANNAN ÖZÜBERK’E HAKTAN RAHMET DİLİYORUZ Dr. İbrahim ATEŞ [ 15.5.2018 Devamı
ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN HATIRLATTIKLARIDr. İbrahim ATEŞ [ 29.9.2017 Devamı
Hicret (Hicri Yılbaşı) ne demek?Dr. İbrahim ATEŞ [ 20.9.2017 Devamı
KURTULUŞ KUR’ÂN’DADIR Dr. İbrahim ATEŞ [ 30.6.2014 Devamı
KADINA EL KALKMAZ Dr. İbrahim ATEŞ [ 8.3.2014 Devamı
ÜÇ AYLARIN ÜÇÜNCÜSÜ VE ESTİRDİĞİ KARDEŞLİK HAVASIDr. İbrahim ATEŞ [ 8.7.2013 Devamı
NE DÜNYAYA DARIL NE DE ONA SARILDr. İbrahim ATEŞ [ 25.2.2013 Devamı
Bayramda Birlikte Sevinelim Dr. İbrahim ATEŞ [ 16.8.2012 Devamı
Kılavuzu Kur’ân Olanın Yolu Allah’a ÇıkarDr. İbrahim ATEŞ [ 19.7.2012 Devamı
Ebeveyn ve EvlatDr. İbrahim ATEŞ [ 6.6.2012 Devamı
ÖZLEMLE BEKLİYORDUKDr. İbrahim ATEŞ [ 6.4.2012 Devamı
Kadınları Kahreden ŞiddetDr. İbrahim ATEŞ [ 20.3.2012 Devamı
TOPLU KALKINMANIN TEMEL KOŞULLARIDr. İbrahim ATEŞ [ 28.2.2011 Devamı
YERYÜZÜNDE YALNIZ DEĞİLİZDr. İbrahim ATEŞ [ 12.2.2011 Devamı
Yoksullarımıza yaklaşım tarzımızDr. İbrahim ATEŞ [ 5.11.2010 Devamı
Yaşlılık yalnızlığa yol açmamalıDr. İbrahim ATEŞ [ 12.10.2010 Devamı
Bayramlar sevinç ve saadet günleridirDr. İbrahim ATEŞ [ 2.10.2010 Devamı
BERAT’IN BEREKETİDr. İbrahim ATEŞ [ 3.8.2009 Devamı
İsra ve Miraç Dr. İbrahim ATEŞ [ 18.7.2009 Devamı
Bilgi gücü ve göçüDr. İbrahim ATEŞ [ 11.1.2009 Devamı
Sayfalar : 1  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

SEÇİMLER TÜRKİYE'NİN EKSENİNİ BOZUYOR
M. Yahya EFE

Eğitimin Önemi
Hüseyin TOPRAK

“BEN DEMİŞTİM” ÇIKMAZI…
Harika ÖREN

20. Yüzyılın Büyük Aşkı
Belma Demir AKDAĞ

ÜLKEMİZ İÇİN YİNE YENİDEN
Ahmet GÖKSAN

VİCDANIN ÇALIŞMASI
Nevin BALTA

İzmir İktisat Kongresi 100 Yaşında
Sevgi Ünal

ÖLÜMÜN DE HAYIRLISI
Şahika ÖNER

BENİM ANNEM!
Metin Mercimek

DEPREM KORKUSU 
Münevver ÖZCAN

TANIK OL KARAR VER
Fevziye ŞİMDİ

ANADİL VE ANADİL EĞİTİMİNDE MASALLARIN ÖNEMİ
Günseli RUMELİOĞLU

EVRİMİN GÜNCELLENMESi
Ayten YAVAŞÇA

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Oktay ZERRİN

Anadolu Mektebi Okul Paneli
Arzu KÖK

Gençler!...
Dr. Doğan KUŞMAN

Müslüman mısınız?
Alev YILDIRIMCI

Zaman yok
Yekta Güngör ÖZDEN

Ne günlere kaldık…
Handan ÇÖLAŞAN

Bu DÜNYA
Orhan SELEN

UNUTKANLIK SALGINI
Dr. İbrahim ATEŞ

ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  

 


>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam