Ramazanınız,
Mübartek olsun!
Devamı  
 

 

 

     

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kabri Başında anıldı

 
 Devamı     

  
magazin
 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE Farkındalık oluşturdu.
 
 

  Devamı  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  24546452
Bugün Ziyaretçi :  829
Aktif Ziyaretçiler :  54

PANASYACILIK VE TÜRKİYE

 

Dünya haritasına bakıldığı zaman en büyük kıta olarak Asya’nın öne çıktığı görülmektedir . Dünyanın ana karası da denilen bu büyük coğrafyanın 45 milyon kilometre karelik alanı ile yeryüzü karalarının üçte birini oluşturduğu anlaşılmaktadır . Dünya haritası açıldığında yerkürenin doğu bölgesinde yer alan bu büyük kıta , ilk insanın tarih sahnesinde görülmesinden sonraki bütün devirlerde en önemli bölge olarak önde gelen rollere sahip olmuştur . Sarı ırmağın kenarlarında ilk insan topluluğunun bir uygarlık düzeyine ulaşmasından sonra , Asya uygarlığın beşiği olmuş ,kıtanın doğusunda başlayan medeniyetler zinciri İndus ırmağının kenarlarında bir ara dönem geçirdikten sonra Mezopotamya’ya ulaşmıştır . Bugünkü çağdaş uygarlığın temeli olan batı tipi yaşam tarzının ,göçebelikten yerleşik düzene geçen insanoğlunun Mezopotamya’da ortaya koymuş olduğu yerleşik düzen sayesinde geçerlilik kazandığı anlaşılmaktadır . Tarih Sümer’de başlar diyen batılı tarihçiler , Mezopotamya uygarlığını çağdaş uygarlığın çıkış noktası olarak kabul ederler ama , her nedense bunun arkasında var olan Asya uygarlıklarının getirmiş olduğu önemli katkıları bir batı fanatizmi içinde görmezden gelmektedirler .Çin ve Hint uygarlıkları , Türk uygarlıkları ile beraber ,bugünkü dünya uygarlığının çıkış noktaları olmuş ve bütün bu gelişmeler Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde birbirini izleyerek tarih içinde yerini almıştır .
 
Asya kıtası genel olarak değerlendirilirken ,tarihi ile beraber coğrafyasının da dikkate alınması , kıtasal oluşumların açıklanması açısından önem taşımaktadır . Tarihin çeşitli dönemlerinde bu kıtada çeşitli insan toplulukları öne çıkmış ,bunların arasındaki çekişmeler bazen savaşları beraberinde getirmiş ,bazen de bunun tamamen tersi bir çizgide yeni oluşan güç merkezleri bölge üzerinden kıtaya egemen olarak , belirli bir dönem barış ortamını kıtanın genelinde geçerli kılabilmiştir . Bu gün batı dünyasının en büyük gücü olarak Atlantik emperyalizmi ,çağdaş medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’ya gelerek bu merkezi alanı işgal etmiş ,şimdi de burayı üs yaparak bütün Asya kıtasına doğru bir hegemonya savaşını başlatmağa çabalamaktadır . İnsanlık tarihinin oluşturduğu bütün birikimleri ,batı blokunun dünya egemenliği için kullanmayı bir misyon olarak benimseyen Atlantik emperyalizmi , İsrail Siyonizmi ile el ele vererek , dünyanın en büyük kıtası olan Asya’yı fethetmek için yola çıkmışlardır . Yirminci yüzyılın başlarında iki büyük cihan savaşı sonrasında oluşturulan soğuk savaş koşullarında Sovyetler Birliği bir Asya gücü olarak , batılılara karşı bir kutup oluşturuyor ve böylece eski dünyayı yeni dünyanın saldırganlığına karşı koruyordu . Ne var ki , bir gece ansızın Rusya Federasyonu bu sosyalist düzenden vazgeçince , dünya batı merkezli kapitalist emperyalizmin her türlü saldırısına karşı açık bir duruma gelmiştir . Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı üzerine merkezi coğrafyaya gelen batı emperyalizmi , bu kez Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine , Orta Doğu üzerinden bütün doğu bölgelerini istilaya kalkışmakta ve bu kıtada var olan bütün büyük devletleri hedef alarak ,dünya tarihinin en büyük kuşatmasına doğru hazırlanmaktadır . Rusya,Çin,Hindistan ,İran ve Endonezya gibi her biri kendi başına kıtasal büyüklüklere sahip olan bu Asya devletlerinin tamamı büyük bir batı kuşatmasına hedef olurlarken ,ya kendi içlerindeki sorunlarla ya da komşu ülkelerdeki sıcak gelişmeler ile uğraşmağa öncelik vermektedirler . Dünyayı yüzlerce yıl yönetmiş olan batı emperyalizmi bu durumdan yararlanarak Asya kıtasının her bölgesinden ,kıtanın ortalarına doğru giriş yapmakta,Asya’nın batısından olduğu kadar doğusundan da bu eski dünya bölgesini tümüyle ele geçirerek kendi hegemonyası altına almağa çalışmaktadır . Yerküreyi tek bir dünya devletine çevirme projesi ,batının doğuya yönelik yeni saldırısını çok yönlü bir Asya kuşatması olarak gündeme getirmektedir .
 
Asya’nın bugünkü haritasına bakıldığı zaman , bu büyük kıtanın dört bir yanında birbirinden büyük dev ülkelerin yer aldıkları görülmekte ve batılıların başlatmış oldukları Asya kuşatmasının , bu yüzden pek de beklendiği gibi sonuç vermeyeceği açıkça ortaya çıkmaktadır . Yirminci yüzyıl boyunca doğu bloku olan Sovyetler Birliğine patronluk yapmış olan Rusya Federasyonu bugün bile dünyanın en geniş ülkesi olarak karaların altıda birini işgal etmektedir . Keza Çin ya da Hindistan veya , dünyayı beş asır yönetmiş olan Avrupa kıtasından büyük alanları kapsamaktadırlar . İran,Pakistan ve Endonezya gibi büyük ülkeler ise yeryüzü haritasındaki bütün büyük devletler ile mücadele edebilecek büyüklüğe sahip bulundukları için sadece Asya kıtasındaki değil ama dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmelerde de etkili siyasal güçler olarak yer alabilmektedirler . Böylesine geniş bir kara kıtasının etrafında çeşitli ada devletleri yer almış ve bölge coğrafyasında özel önemlere sahip olabilmişlerdir .En büyük adalar devleti olan Endonezya Hindistan ve Çin arasında kalan alanda etkili güç olarak öne çıkarken , Japonya,Filipinler ve Malezya da diğer ada devletleri olarak tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır . Batı sömürgeciliği beş yüzyıl önce Avrupa merkezli olarak başladığı zaman Asya’nın hemen hemen her bölgesi sömürgeciliğin kölesi olmuş ve yüzyıllarca batılıların hegemonyaları altında ezilmişlerdir . Asya tarihi özellikle son yüzyıllarda dünya sömürgecilik tarihinin önemli bir parçası haline gelmiştir . Etrafı ada devletleri ile çevrili olması da Asya kıtasını batılılar açısından cazip kılmış ,dünya denizlerine egemen olmak isteyen Atlantik güçleri ,bu ada devletlerini fethederek kıtaya buralardan girmişlerdir .
 
Asya tarihinin sömürgecilik tarihi açısından en ilginç ülkesi olan Japonya , hem batı sömürgeciliğine karşı direnmiş hem de kendi sömürgeciliğini karşı kıyıdaki komşu Asya ülkeleri üzerinde denemiştir . İngiltere’nin kendi güvenliği için Hollanda’yı Almanya’dan , Belçika’yı Fransa’dan kopardığı gibi ,Japonya’da Kore’yi ve Mançurya’yı Çin’den kopararak kendi güvenliğini bu büyük devlete karşı sağlamağa çalışmıştır . İngilizler,Fransızlar,Hollandalılar ve Portekizliler Asya’nın adalarını ele geçirdikten sonra kıtanın içlerine girerek dünyanın en büyük kıtasını batılılar olarak kuşatmağa çalışırken , Asya’nın en doğusunda Pasifik okyanusu üzerinde yer alan bir ada devleti olarak Japonya bu duruma karşı çıkarak , batılılar ile sürekli olarak çatışmış ve teslim olmayarak , kendisinin merkezinde yer aldığı bir Doğu Asya büyük devleti oluşturmağa çaba
göstermiştir . Batı devletlerinin sömürgeci saldırılarının başladığı on altıncı yüzyılda korunmak için içe dönük bir yaşam düzenine yönelen Japonya, on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar bu tavrını sürdürmüş ve I858 yılı itibarıyla dışa açılarak , karşı kıyıları ele geçirme üzerinden Doğu Asya sömürgeciliğine başlayarak, bu bölgelere batılı devletlerin gelmesini önlemeğe çalışmıştır . Osmanlı İmparatorluğunun dış dünyaya açıldığı dönemde aynı tutumu izleyen Japonlar ,batılı devletlerin Asya kıtasını ele geçirmelerine karşı güçlü bir mücadeleye girişmiş ve bu doğrultuda kıtanın doğu kıyılarını ele geçirerek , Doğu Asya’da bir batı sömürgeciliğinin kendisini tehdit etmesini önlemek üzere kendi sömürgeciliğini kıtanın doğu bölgelerinde yaygınlaştırmağa çalışmıştır . Asya’nın tamamını ele geçirmek mümkün olamayacağına göre ,kıtanın doğusunu ele geçirme ile yetinen Japon devleti kendisini imparatorluk ilan ederek , batılı emperyal güçler ile bire bir mücadele etmeye kalkışmıştır . İngilizler bütün Hindistan’ı ,Pakistan’ı ve Malezya’yı sömürgeleştirirken ,Çin gibi kıtasal bir ülkeyi afyon kaçakçılarını kullanarak afyon ticareti ile uyuşturarak uyutmuş ,kıtanın ortalarına doğru yöneldiği aşamada karşısından Rusya imparatorluğunu bulmuştur . Rusya’nın kuzeydeki gücü Asya’yı batılılara karşı korurken , Japonya’da kıtanın doğusu üzerinden geliştirdiği hegemonya düzeni ile batılıların kıtayı ele geçirmelerini önlemeğe çalışmıştır .
 
Batılı ülkeler bütün dünya kıtalarını ele geçirirken yaptıkları gibi önce Hırıstıyan misyonerleri Asya’nın her bölgesine göndermişler ve bunların etkinlikleri sayesinde Hırıstıyanlaştırdıkları Asyalıları işbirlikçi elemanlar olarak işgal ve sömürge eylemlerinde kullanmışlardır . Asya tarihinin derinliklerinden gelen mistik dinler , Doğu Asya ülkelerinde fazlasıyla yaygınlık kazandığı için batılı ülkeler kendi dinlerini bu bölgelere sokmakta zorlanmışlar.Sömürgeciler Pasifik okyanusu üzerinden sarı denize gelerek Japonların karşısına çıkarken , Hrıstıyan misyonerler de metafizik Asya dinlerinin geçerli olduğu ülkelerde batı kuşatmacılığının öncülüğüne soyunmuşlardır . Avrupalı ülkelerin saldırıları karşısında içine kapanan Japonya sonraki dönemde dışa açılma aşamasına geldiği zaman ,on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarasında denizlere açılmış yeni bir batılı güç olarak Amerika Birleşik Devletlerini karşısında bulmuştur . Amerikalılar önce kendi içlerinde eyaletleri bir araya getirerek birliklerini sağlamışlar , daha sonraki aşamada Amerika’yı Avrupalı sömürgecilerden temizleyebilmek üzere harekete geçmişler ve bu doğrultuda okyanuslara egemen olmağa çalışırken , Pasifik okyanusu üzerinden Sarı denize kadar ulaşmışlardır . Amerikalılar ile karşılaşmak Japonya tarihinde bir dönüm noktası olmuş , Japonlar bir Asyalı sömürge imparatorluğu olarak düzenlerini geliştirirken , Amerikalılar ile karşı karşıya gelmişlerdir . Osmanlılar İngiltere ile karşılaşarak Tanzimat ve Islahat reformlarına yönelirken , Japonlar’da dış dünyaya açılma yolunda Meiji reformları ile karşılaşmışlardır .Japonlar bu reformlar ile geleneksel toplum yapısından modern bir sosyal düzene yönelmişler , devleti yenilerken imparatora bağlı güçlü bir ordu oluşturarak batılı emperyal devletler ile benzer bir siyasal güç haline gelmişlerdir . Bir anlamda batılılaşmanın içine giren Japonya tıpkı batı gibi bir modern devlet haline gelerek Asya kıtasında öne çıkmıştır .
Japonlar Amerika ile beraber modernleşerek güçlü bir devlet haline gelince ,geleceğin dünya imparatorluğuna o dönemde hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Japonları önce Çin’in daha sonra ‘da Rusya’nın üzerine sürmüş ,kendisi savaşacağına Japonya’yı bir Asya devleti olarak bu kıtanın en büyük iki devleti ile savaşa zorlamıştır . Japon toplumunun dışa açılarak yenilenmesi ile devlet ve ordunun güçlenmesinde yardımcı olan Amerikalılar daha sonra kendi yarattıkları bir modern askeri devlet olarak Japonya’yı Rusya ve Çin’in güçlerinin kırılmasında kullanmışlardır . Ordusu yenilenen Japonya hemen Çin’e saldırarak karşı kıyıları bu büyük devletin elinden kurtarmağa çalışmıştır .Sanayi alanında da reformlarla yenilenen Japonya ,giderek artan üretimi ile bir emperyal devlet haline gelmiş ve ürettiklerini dışarıya pazarlamak için , Asya kıtasının belirli bölgelerini işgal ederek kendisi için pazar haline getirmeğe çalışmıştır . Bu dönemde Japonya Kore yarımadasını işgal ederek karşı kıyıda kendi güvenliğini Çin’e karşı sağlayacak bir Kore devletinin kurulmasını sağlamıştır . Kore devletinin kuruluşunu sağlayan Japonya daha sonraki aşamada bu devletin kuruluşunu zorla Çin devletine de kabul ettirmiştir . Doğu Asya’nın güney bölgesinde Çin’in hakkından gelen Japonya ,Kore devletinin kuruluşundan sonra kıtanın kuzey bölgesine yönelerek Rusya ile karşı karşıya gelmiştir . Yirminci yüzyılın ilk yıllarında yapılan Rusya-Japonya savaşı Doğu Asya emperyalistinin galibiyeti ile bitmiştir . İki yıl süren bu savaşın sonucu dünya tarihinin yönlenmesinde çok önemli etkiler yaratmış,bir kuzey gücü olarak Rus Çarlığı batılı ülkeler ile dünyanın merkezi coğrafyasında karşı karşıya gelince ,Japonlar Rusları arkadan vurarak devre dışı bırakmışlardır . Rus Çarlığının çöküşünde ve Birinci Dünya Savaşı sürecinde Rusya’nın batılı ülkeler ile sürdürdüğü rekabeti gücünü ve şansını kaybetmesi üzerine ilk cihan savaşını Atlantikçiler kazanmıştır . Ruslar Trans-Sibirya demiryolu ile Asya’nın doğusuna girmeğe çaba gösterirken ,Japonyanın modern ordusu Rus topraklarına girerek Çarlık düzenini yıkmışlardır . Japonya gibi küçük bir devletin Rusya gibi bir dev ile savaşmasının arkasında ciddi bir Amerikan desteği olmuştur . Amerikalılar güçlendirdikleri Japonya’yı Asya devlerinin gücünü kırmak üzere piyon olarak araziye sürmüşlerdir .
 
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın İngiltere,Fransa ve Almanya gibi üç dev ülkesi ,dünyanın çeşitli bölgelerini paylaşmak ve daha fazla pay alabilmek üzere ciddi bir yarışa girince. karşılarında Kafkasya üzerinden Orta Doğu’ya inmeğe çalışan bir Asya devi olarak Rusya’yı görüyorlardı . Modernleşen Japonya ABD desteği ile bir Doğu Asya gücü haline gelirken aynı zamanda Kuzey Asya gücü olan Rusya’nın tasfiye edilmesinde savaşın karşı tarafı olarak kullanılıyordu .Japon gücü bu derece artarken ,batılıların Asya kıtasına dönük manevralarında bu ada devletini bir uzak partner durumuna getiriyordu .Bir ada ülkesi olarak Asya’nın karalarından uzakta tutulan Japon devleti , bu kıtanın büyük devletlerine esir olmak istemiyor ve küçüklüğüne rağmen , modernleşen devlet ve toplum yapısı ile hem Asya kıtası üzerinde söz sahibi olmak istiyor hem de bu kıtadaki etkinleri aracılığı ile dünya kamuoyunda belirleyici bir siyasal güç olarak öne çıkmağa çalışıyordu . Koskoca Asya kıtasının Rusya,Çin ve Hindistan gibi dev ülkeler ile kaplı olması yüzünden kıtanın içlerine doğru dürüst giremeyen Japonya geleneksel Asya dinlerinin kapladığı geniş arazilerdeki nüfus yoğunluğunu dengelemek üzere kıtanın batısındaki Müslüman topluluklara yöneliyordu . Üç büyük Asya devine teslim olmak istemeyen Japonya , Çin ve Rusya savaşlarını kazanarak kendisine güven duyma noktasına geldiğinde ,yeni bir emperyal doktrin olarak Panasyacılığı bir anlamda Büyük Asyacılık biçiminde öne sürüyordu .Bu görüşe göre , batılı emperyal devletlerin Asya kıtasını ele geçirmelerini önleyebilmek için bütün Asya ülkelerinin bir araya gelerek Japonya’nın önderliğinde birleşmeleri gerekiyordu . Böylece , Japonya gibi bir küçük devlet sahip olduğu güçlü ordusu ve donanmasıyla Asya birliğinin patronu olacak ,batılı emperyalistler ile Çin,Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin Asya’da egemen olmalarını önleyebilecek bir kıtasal oluşum gerçekleşmiş olacaktı .
 
Japonya Rusya ve Çin ile savaşa girerken Osmanlı İmparatorluğu ile yakın ilişkilere giriyor , İslam dünyasının patronu konumundaki Osmanlı padişahı ya da halifesi ile antlaşmalar imzalama aşamasına geliyordu . Merkezi coğrafyada İngiltere,Fransa,Almanya ve Rusya gibi dört büyük ülke ile sürekli çekişme noktasında olan Abdülhamit Ertuğrul Fırkateyni isimli bir gemiyi donanma mensupları ile Japonya’ya gönderiyordu ama bu gemi Sarı denize girerken azgın sularda batıyor ve bu nedenle Abdülhamit’in denge sağlama politikası yatıyordu . Osmanlılar merkezi coğrafyada ayakta kalmağa çalışırlarken Japonya ile temasa geçmeleri dünya dengelerinin gerektirdiği bir girişimdi . Osmanlılar da tıpkı Japonlar gibi batılı emperyalistlerin saldırılarına karşı tek kalmamak ve diğer ülkeler ile yakın ilişkiler kurarak yeni dengeler yaratmağa çalışıyorlardı .Asya’nın doğusundaki Japonya ile batısındaki Osmanlı devleti koskoca kıtayı aşarak bir araya gelmek ve ortak bir tavır koyma gereğini fazlasıyla hissediyorlar , Asya topraklarında karşı karşıya geldikleri Rusya gibi bir dev ülkeyi işbirliği içinde arkadan vurarak yarıştan uzaklaşmasını sağlamağa çalışıyorlardı . Japonların Rus savaşını kazanmasıyla Çarlık rejimi çöküyor ve Osmanlı devleti ile beraber batılı ülkeler de ciddi bir tehditten kurtuldukları için rahatlıyorlardı . Şintoizmi din olarak seçen Japonlar , Taoist Çinliler ile Budist Hintlilere karşı Müslümanlar ile yakınlaşmayı ve işbirliği yapmayı tercih ediyorlardı . Asya’nın doğusundaki Japonya ,kıtanın batı bölgelerinde yer alan büyük bir Müslüman nüfus olduğunu görüyor ve bunlarla kıtadaki rakiplerine karşı ciddi bir işbirliği geliştirmek istiyordu . Japon İmparatoru ile Abdülhamit arasında başlayan sıcak ilişkiler gelişme aşamasına gelince , Ertuğrul gemisinin batılı emperyalistler tarafından batırılışı yaşanıyor ve bu üzücü olay üzerine Asya’nın doğusundaki ve batısındaki ülkelerin bir araya gelerek ortak bir tutum belirleme girişimleri geride kalıyordu . Osmanlı imparatorluğunu yıkarak merkezi alanı ele geçiren batılı ülkeler eski Osmanlı topraklarından hareket ederek , Asya kıtasının içlerine doğru saldırıya geçmeğe çalışıyorlar ama Balkanlar ve Orta Doğu bölgelerindeki savaşların çok büyük kayıplara meydan olması yüzünden , kıtanın iç bölgelerine tam olarak giremiyorlardı . Orta Doğu’da başlayan sıcak çatışmalar ,bu yüzden Orta Asya’ya doğru genişletilemiyordu .
 
Panasyacılık bir anlamda , Panslavcılık,Panislamcılık ,Pantürkçülük ,Panturancılık gibi birleştirici siyasal akımın adı oluyordu .Birinci dünya savaşı öncesinde Rusya Panslavcılık,Almanya Panislamcılık,Macaristan Panturancılık ,gibi
akımların öncüsü oluyorken , bölgeden gelen Türkçü birikim , Osmanlı imparatorluğunu da biraz da İngiltere’nin etkisiyle Pantürkçülüğe yönlendiriyordu . Tam bu aşamada hem ayakta kalabilmek hem de diğer emperyalistlere karşı Asya kıtası üzerindeki etki alanını genişletmek isteyen Japonya, Panasyacılık akımını öne çıkararak yaymağa çaba göstermiştir .Diğer pancılık akımları batı üzerinden Avrupa kaynaklı olarak gündeme getirilirken ,son derece sınırlı koşullarda hareket eden Japonya etki alanını genişletebilmek üzere Büyük Asyacılık anlamında Panasyacılığı yeni bir akım olarak dünya kamuoyuna sunuyordu . Japonya kendi öncülüğünde Asya ülkeleri arasında sıkı bir birliğin kurulmasını isterken ,batılı emperyal devletler ile Asya’nın üç büyük kıta devletinin dışında kalan devletleri birleşerek kendini koruma eylemine davet ediyordu . Özellikle Orta Asya bölgesinin boş olması ve bu çok büyük alanının yakın gelecekte Rusya,Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerin eline geçmesi , ya ABD veya İngiltere gibi emperyal devletlerin bu alanlara el koyabilmesi durumunda ise bütün Asya ülkeleri sömürge durumuna düşeceği için , tüm Asya ülkelerinin sömürge olmamak üzere böylesine bir organizasyonu beraberlerinde getirmeleri gerekiyordu .Asya ülkelerini yabancı ve yerli emperyal devletlerin saldırı ve işgallerine karşı koruyacak bir büyük Asya Birliği eski sömürgeci Japonların aklına geliyordu . Japonlar Panasyacılığı bir yeni siyasal akım olarak destekliyor ve bu doğrultuda Asya devletlerini bir araya getirecek adımlar atıyorlardı .
Japonların Panasyacılığı Orta Asya ve Ön Asya bölgelerinde çok kalabalık Müslüman nüfuslar ayrı devletlerin çatısı altında yaşamlarını sürdürebildikleri için ,zamanla İslam dünyasını birleştirmeğe yönelmiştir .Japonlar ,Panasyacılık yaparak diğer pancılık akımlarının önünü kesmeğe çalışmışlar ve diğer pancılık akımlarını iyi kullanan Almanya,Rusya, ve diğer emperyal devletlerin Orta Asya’da önlerini kesebilmek üzere tüm Asya ülkelerinin birlikteliğini ve birleşmelerini savunmuştur . Dünyanın en büyük kıtasındaki devletlerin bir araya gelmeleri ve bir Büyük Asya Birliği çatısı altında dünya önüne çıkmalarıyla gerçekleşecek olan Panasyacılık ,beraberinde yeni bir barış düzeni getireceği için yeni cihan savaşlarını önleyerek insanlığa barış içinde mutlu bir gelecek kazandıracaktır . Hırıstıyan dünyasının tüm dünyaya yayılan misyonerliğinin kucağına düşen Asya ülkelerinin kurtulabilmesi, ancak böylesine büyük bir Asya birliği ile mümkün olabilecektir .Ayrıca Osmanlı devleti ile yapılacak işbirliği de böylesine bir kıtasal birliği güçlendirerek hem batılı emperyalistlerin hem de dev Asya ülkelerinin hegemonyalarının kırılmasını sağlayabilecektir . Japonya’nın İslam dini ile karşılaşması çok ileri bir aşamada gündeme gelmiş ve geleneksel Şintoizm dinini ,Taoizm ve Budizm dinleri ile beraber elde eden Japonlar Orta Doğu’daki İslam yayılmasından çok uzak kalmışlardır . Batılı sömürgecilerin deniz yolu ile Asya’ya Hırıstıyanlığı getirmelerine karşı Japonlar’da buna tepki olarak Müslümanlığı öne çıkarmağa çalışmışlardır . Japon kalkınmasında rolü olan Amerikalılar’da, Japonların Şintoizm dinini bırakarak Müslümanlığa geçmelerini desteklemiş ve bu doğrultuda Japonya’da camiler yapılarak Japon ulusu Müslüman olmağa doğru yönlendirilmişlerdir . Osmanlı hegemonyası altında İslam güney Asya’dan kıtaya girmiş ,Endonezya,Malezya,Bangledeş ve Pakistan gibi büyük Asya ülkeleri İslam dünyası içinde yer alarak ,Asya içi dengelerde Japonya’nın İslam dünyasına yönelmesine neden olmuşlardır .Doğunun parlayan güneşi Japon İmparatorluğu ,batının batan güneşi Osmanlı İmparatorluğu ile işbirliğine yönelirken , Osmanlıların elinde bulunan halifeliğin ağırlığının Asya Müslümanları üzerinde kullanılması gibi bir yeni gelişmeyi de gündeme getiriyordu . Ayrıca ,Kuzey Asya’da yaşayan Tatarlar ‘da ,Japonya ile İslam ilişkilerini destekleyerek Asya’da yeni dengelerin oluşumuna katkı sağlamağa çalışmışlardır .
Asya’nın yanı başında bir adalar ülkesi olan Japonya kıtadan dışlanmışlık görünümünü ortadan kaldırmak doğrultusunda zamanla Panasyacılığa yönelerek ,Çin,Rusya ve Hindistan gibi büyük devlerin kıtaya sahip olmalarını önlemeğe çalışırken ,aynı zamanda batılı emperyalistlere karşı da Panasyacılığı savunarak , bu doğrultuda Asya’nın Müslüman halklarını ve bunların patronu konumundaki Osmanlı devletini doğal ortak olarak seçmiştir . Japonlar Müslümanlığı Asya kıtasına egemen olma doğrultusunda kendi emperyal oyunlarına destek için kullanma amacıyla Osmanlılar ile diplomatik ilişkilere girmişler ve aynı çizgiyi daha sonraki aşamada Türkiye Cumhuriyeti ile yakınlaşarak devam ettirmeğe çalışmışlardır . İki dünya savaşı sonrasında , ABD merkezli yeni bir dünya düzeni ortaya çıktığı zaman ,Amerikalılar Japonların önünü kesmek üzere ilk atom bombalarını bu ülke üzerine atarak Japon emperyalizminin önünü kesmek istemişlerdir . İkinci dünya savaşının gerçek suçlusunun Almanlar olmasına rağmen , Almanların batılı ve Hırıstıyan olmaları ,Almanya’nın Avrupa ülkesi olması nedenleriyle , Amerikalılar Asya’ya ve bu kıtanın en eski emperyal gücü olan Japonya’ya atom bombası atarak sarı ırktan gelen Asyalı bir toplumu cezalandırmak istemişler ve bu yoldan yeni dönemde kendilerine uygun dengeler kurmağa çaba göstermişlerdir .Bu aşamadan sonra kolu kanadı kırılan Japonları Müslümanlığa çekebilmek üzere yeni mezhepler ve tarikatlar oluşturmuşlar , ayrıca Japonların emperyal amaçları için kullanmak istedikleri Müslümanlığın içinde bu ülkeyi kontrol altına alarak , gelecekte Çin ve Japonya arasında bir sarı ırk birlikteliğinin gündeme gelmesini önlemek istemişlerdir . Amerikalılar kendi oluşturdukları Moon tarikatı üzerinden bütün Kore’yi Hırıstıyanlaştırmışlar , şimdi de Kore üzerinden Çin’de Hırıstıyanlığı yaymak doğrultusunda Moon tarikatının öncülüğünde yeni kampanyalara kalkışmışlardır . Çin gibi büyük bir ülke ile sarı ırk dayanışmasıyla bir araya gelebilecek Japonya’nın büyük tehdit oluşturacağı düşüncesi , hem atom bombası atılmasını hem de Japonya’nın Müslümanlaştırılmasını gündeme getirmiştir .
 
Panasyacılık akımının öne çıkışının bir nedeni de Türklerin ana vatanı olan Orta Asya bölgelerinde nüfus azlığı olmuştur . Nüfusları çok hızlı artan Çin ve Hindistan gibi dev ülkelerin gelecekte aç nüfusları için yeni yaşam alanları arama çabası içine girmek istemeleri gibi bir önemli sorun batılı ülkeler gibi Japonya’yı da düşündürmüştür .ABD ve batılılar Japonya’yı Rusya’ya karşı desteklemişler , Rusların kaybına ve çöküşüne zemin hazırlamışlardır . Ama savaş sonrası aşamada yeni bir dünya düzeni oluştururken Hırıstıyan Rusların büyük Asya gücü olarak öne çıkmasını desteklemişlerdir . Sovyetler Birliği gibi nispeten batılı görünen bir Asya gücünün dinleri devre dışı bırakan yapılanması ile desteklenmesi batılıların işine gelmiş, Japonların girmeyi düşündüğü bütün Orta Asya bölgeleri sosyalist rejimler altında Rusya’nın kontrolu altına girmiştir . Bir anlamda Büyük Asya Birliği Rusya’nın önderliğinde Sovyetler Birliği olarak oluşturulmuştur . Japonya ikinci dünya savaşının yenik ülkesi olmasına rağmen dolaylı bir batı desteğine sahip olan böylesine bir Rusya merkezli yapılanmayı hiçbir zaman kabul etmeyerek , Türkiye ile geleceğe dönük yakın ilişkileri geliştirmeğe çaba göstermiştir . Orta Asya kökenli bir ırk olan Japonlar, bugün yaşadıkları ada ülkesi olan Japonya’ya Milattan önceki yüzyıllarda bugünkü Moğalistan bölgesinden gitmişlerdir . Japon dili ve kültürü incelendiği zaman Japon toplumunun Türk-Moğol kökenli topluluklardan birisi olduğu açıkça görülmektedir . Bu durumu iyi bilen Japonlar Orta Asya bölgesine yönelik yeni hareketlerinde hem Türkleri hem de diğer bütün Ural-Altay kökenli toplulukları yoldaş olarak görmektedirler . Adalarda giderek sıkışan Japonlar , Asya’nın üç büyük devi ile kıtasal hegemonya için yarışırken , Orta Asya’yı ve de özellikle Moğalistan’ı hedef ülke konumuna getirmekte ve bu bölgelere yönelik hegemonya planlarında , hem Türklerle hem de Müslümanlar ile işbirliği yapmağa çalışmaktadırlar . Adalara geldikleri anayurtları olan Moğalistan’a dönerek kıtanın ortalarında daha geniş bölgelere yerleşmek isteyen Japonlar iki yüz milyona yaklaşan nüfusları ile başta Moğalistan olmak üzere Orta Asya bölgesinin diğer boş alanlarını doldurmağa hazır görünmektedirler .Orta Asya bölgelerine sızarak Asya’nın merkezine yerleşme planlarını sürekli olarak yürüten Japonlar ,bu konuda Osmanlı devletinin yerine alan Türkiye Cumhuriyetini doğal partner olarak seçmiş gibi görünmektedirler . Adalardaki rahatsızlıkları onları tersine bir göçe zorlamakta ve Moğalistan’dan gelen bir Moğol boyu olan Japonlar kendi geleceklerini Orta Asya’da kurmağa çalışırlarken , Rusya,Çin ve Hindistan’ın tepkilerini önleyebilmek üzere Türkiye cumhuriyeti , diğer Türk devletleri ve İslam dünyası ile güçlü bir dayanışma içine girmeğe çalışmaktadırlar .
 
Dünyanın ana karası olan Asya’nın Orta Doğu üzerinden ele geçirilme aşamasında ,batılı ülkeler Panslavizm,Panislamizm,Panturanizm,Pantürkizm gibi akımları devreye sokarken Japonlar’da bir Asya ülkesi olarak Panasyacılık akımını gündeme getirmişlerdir .Japonların öncülüğünde Büyük Asya Birliği kurulması anlamına gelen , Panasyacılık yirmi birinci yüzyılın başlarında önemli ölçüde anlam değiştirmiştir . Japonların ortaya attığı Büyük Asya Birliğinin kurulması gibi bir zorunluluk ,günümüzdeki ABD ve Nato saldırganlığının bütün Asya kıtasını ele geçirmek üzere geliştirdiği kuşatma harekatı karşısında Rusya,Çin,Hindistan,İran,Pakistan,Endonezya ve tüm diğer Asya ülkelerinin bir araya gelerek bir Asya Birliğine doğru adım atmalarını gerektirmektedir . Eğer Asya ülkeleri böylesine büyük birlik içinde bir araya gelemezlerse , Orta Doğu’yu işgal etmiş olan Atlantik emperyalizmi ve Siyonizm ittifakının merkezi alanda doğuya doğru açılacağı ve batı Asya bölgesinde yer alan Kafkasya ile Hazar bölgesini işgal ederek ve İran’ı parçalayarak , Orta Asya’ya doğru yöneleceği,Orta Asya’da yerleştikten sonra Sibirya’yı ele geçireceği ,Orta Asya üzerinden Rusya,Çin ve Hindistan’a yönelik askeri harekatlar düzenleyerek Asya’nın bütün büyük devletlerini küçük parçalara bölerek direnme güçlerini
kıracakları gibi bir gelişme çizgisi ortaya çıkmaktadır . Bush döneminde Orta Doğu’yu batıran Atlantik emperyalizminin, yeni dönemde Orta Asya’yı da ele geçirerek Asya kuşatmasını tamamlamaya çalışacağı anlaşılmaktadır . İşte bu aşamada ,Büyük Asya Birliği Japonya ya da Çin’in öncülüğüne bırakılamayacak derecede yaşamsal önem kazanmaktadır . Amerikan Birlikleri ada ülkeleri üzerinde Asya’ya yönelik askeri harekatlara hazırlanırken ,bütün Asya ülkelerinin bir araya gelerek Panasyacılık doğrultusunda bir Büyük Asya birliği oluşumunu ilan etmeleri gibi bir zorunluluk ortaya çıkmaktadır . Şangay Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Hazar Kardeşliği Birliği ve Kollektif Savunma Örgütü gibi ,Asya ülkelerini bir araya getiren bölgesel oluşumların şimdiye kadar emperyal saldırıların durdurulması açısından fazla yarar sağlamadığı görüldüğü için , bütün bu bölgesel oluşumların topluca bir araya gelerek Avrupa kıtasındaki ,kıtasal oluşumun bir benzeri doğrultusunda büyük Asya Birliğini ilan etmeleri dünya dengeleri nedeniyle gerekmektedir . Ancak bu yoldan ,Afganistan savaşı gibi emperyal savaşlar ve kuşatmalar önlenebilecek ve Orta Doğu’daki sıcak savaşların Orta Asya üzerinden bütün Asya kıtasına yayılmaları önlenebilecektir . Arap baharı senaryosu ile karıştırılan Orta Doğu ülkelerinden sonra sıcak çatışmaların bir Suriye ya da İran savaşıyla Asya kıtasına taşınması riski, tüm kıtayı savaşa sürükleyerek üçüncü cihan savaşının önünü açabileceği için , acilen bütün Asya ülkelerinin bir araya gelerek Panasyacılık çizgisinde bir büyük birlikteliği dünya barışı için ilan etmeleri gerekmektedir . Avrupa Birliği oluşumu bir Asya Birliği oluşturulması açısından örnek alınmalı ve dünya barışı için kıtasal birlik kuralarak , emperyal kuşatmaların bir üçüncü dünya savaşına dönüşümü önlenmelidir . Türkiye Cumhuriyeti , bu aşamada üzerinde kurulu bulunduğu yarımadanın Asya Minör adıyla anıldığını hatırlayarak , komşusu olan Asya ülkeleriyle bir dayanışma düzeni içerisine girmeli ve kesinlikle emperyal savaşlara alet olmamalıdır . Kurucusu Atatürk’ün dünyaya ilan ettiği üzere ,yurtta ve cihanda barış ilkesi üzerine kurulan Türk devleti hem kendisi hem de bölgesi için güvenlik ve barış üretmek zorundadır . İki binli yıllarda yeni bir dünya düzeni kurulurken Asya kıtasının birlikteliğinin sağlanması bir üçüncü dünya savaşının önlenebilmesi açısından kaçınılmazdır . Türkiye ilan ettiği “Yeniden Asya” süreci ile önce komşuları ve Türk devletleri ile daha sonra da Asya kıtasının diğer bölgelerinde yer alan devletlerle yakın ilişkiler kurarak , dünya barışının yeniden tesisinde öncü bir görev üstlenmelidir . Panasyacılık politikalarında Türkiye Japonya ile daha yakın ilişkiler kurarak , batılı emperyalistlerin getirdiği diğer pancılık akımlarına karşı bir kıtasal karşı çıkışı tıpkı Atatürk’ün başardığı gibi yakın komşu konumundaki devletler ile bir araya gelerek örgütlemelidir . Asya’nın doğusundaki Japonya ile batısındaki Türkiye’nin oluşturacağı Panasyac ı hareket , dünyanın ortasında barışı sağlayarak batılı emperyalistlerin savaş senaryolarını bozacaktır . Böylece insanoğlunun geleceğe daha umut içinde bakabilmesini sağlayacak evrensel barış düzeni ,daha güçlü bir biçimde gündeme gelerek insanlığı yeni bir kıyamet senaryosundan kurtaracaktır


 

Ekleyen:  Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Tarih:  2.3.2021
İzlenme:  70
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Yazıları
TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTURProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 10.4.2021 Devamı
DE-KEMALİZASYONProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 5.4.2021 Devamı
MİSAK-I MİLLİDEN MAVİ VATANAProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 29.3.2021 Devamı
MISIR'DA TEK TARZI SİYASETProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 18.3.2021 Devamı
TÜRKÇÜLÜĞÜN ÖNCÜLERİ SOLCUYDYProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 27.2.2021 Devamı
KEMALİST TÜRKÇÜLÜKProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 14.2.2021 Devamı
BEŞ TARZI SİYASETProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 9.2.2021 Devamı
ATATÜRK VE CEDİT HAREKETİProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 29.1.2021 Devamı
ANA ÇELİŞKİ ULUS DEVLETLER VE KÜRESEL ŞİRKETLERProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 18.1.2021 Devamı
NE DOĞU, NE BATI ANA MERKEZProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 4.1.2021 Devamı
KARABAĞ ERMENİLERE VERİLEMEZProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 15.12.2020 Devamı
ÖZERKLİK, ULUSAL-ÜNİTER-MERKEZİ DEVLETİ ÇÖKERTİR Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 6.12.2020 Devamı
BÜYÜK GÜÇLERİN ÇÖKÜŞÜProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 27.11.2020 Devamı
ATATÜRK VE MİLLET MEKTEPLERİProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 18.11.2020 Devamı
TÜRKİYE CUMHURİYETI 2023'ü GÖREBİLİR Mİ?Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 2.11.2020 Devamı
KAPİTOKRASİ VE PREKARYAProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 29.10.2020 Devamı
KIBRIS DÜNYANIN MERKEZİ OLUYORProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 24.10.2020 Devamı
DEMOKRATİK ATATÜRKÇÜLÜKProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 13.10.2020 Devamı
ŞARK CEPHESİNDE YENİ BİRŞEYLER VARProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 6.10.2020 Devamı
İSARAİL'İN YOL HARİTASIProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 25.9.2020 Devamı
Kültür Başkenti AnkaraProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 14.9.2020 Devamı
KEMALİZM VE SOSYAL DEMOKRASİProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 9.9.2020 Devamı
ATATÜRK VE ECEVİTProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 29.8.2020 Devamı
ATATÜRK VE ENVER PAŞAProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 22.8.2020 Devamı
Kültürel çalışmalar ve kimlik kriziProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 17.8.2020 Devamı
ATATÜRK VE YUSUF AKÇURA Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 3.8.2020 Devamı
ATATÜRK VE ABDÜLHAMİTProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 18.7.2020 Devamı
YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİKProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 7.7.2020 Devamı
DÜNYA DEVLETİ ABD'Yİ YIKIYORProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 20.6.2020 Devamı
CUMHURİYETÇİ BİRLİK PLATFORMUProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 12.6.2020 Devamı
YENİDEN ULUS DEVLETLERProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 31.5.2020 Devamı
KONTROL DIŞI DÜNYAProf. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 22.5.2020 Devamı
NE MUTSUZ TÜRKÜM DİYEMEYENE Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 8.5.2020 Devamı
21.YÜZYILDA ULUSAL EGEMENLİK Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 25.4.2020 Devamı
KEMALİST AVRASYACILIK Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN [ 14.4.2020 Devamı
Sayfalar : 1  2  3  4  5  6  7  8  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

TÜRKİYE TÜRKÇE İLE VAR OLMUŞTUR
Hüseyin TOPRAK

BAŞLIK BULAMADIM…
M. Yahya EFE

Özal’ı Rahmetle Anıyoruz
Orhan SELEN

TARİHE YAN BAKMAK
Harika ÖREN

MAHYA IŞIKLARI
Belma Demir AKDAĞ

ŞİDDET, KADIN, SÖZLEŞME
Arzu KÖK

Laiklik Vazgeçilir Değildir
Metin Mercimek

“RAMAZAN COŞKUSU BAŞLADI”
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...
Ahmet GÖKSAN

KARGANIN KARASI
Handan ÇÖLAŞAN

Polis Haftamız Kutlu Olsun
Sevinç ŞİMŞEK

Bilgimiz yok, zikrimiz AŞI !
Şahika ÖNER

BAHARDA; ŞAKAYIKLAR & AYI GÜLLERİ
Ayten YAVAŞÇA

GÜNEŞ İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜZÜMLERİN AŞKI!
Fevziye ŞİMDİ

TOM AMCA’NIN KULÜBESİ
Alev YILDIRIMCI

KADINA YAPIŞAN NAMUS
Münevver ÖZCAN

YENİDEN DENGELENECEĞİZ ..
Oktay ZERRİN

ÇANAKKALE' DE
Sevgi Ünal

DİKEN ÜSTÜ
Dr. Doğan KUŞMAN

ERMENİSTAN İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Dr. İbrahim ATEŞ

ŞA’BAN’IN YARISI (BERAT) GECESİ
Samet Şimşek

Aç Geldik Tok Gideceğiz
Mehmet KADIOĞLU

Efece Haber'de
Mahmut SELÇUK

EVDE KAL TÜRKİYEM

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam