Kilis Yardımlaşma derneği 
 

 

 

 

 

Sevgisiz dostluk olmaz!

Devamı  

 Türkiye'nin tek buz müzesi binlerce ziyaretçi ağırladı

 

 


  

  
14 MAYIS'TAKİ SEÇİMLER İÇİN 6 ADIMDA OY

KULLANMA REHBERİ 
DEVAMI

 

magazin

NEVİN BALTA'NIN SON
KİTABI YAYINLANDI

 Devamı 

CACA OYUNU CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ'NDE


 

 

 

Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel ile Röportaj 


Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, vefatının birinci yılında yad ediliyor.


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI FİLM ARŞİVİ

 
 
 
  AKPINAR Temmuz 2017 Sayısı
 
 
 AKPINAR Mart 2017 Sayısı
 
 
 
Bir insanlık dersi...
 
 

 Orhan SELEN

Devamı

 

  
Hava Durumu Bilgileri

 
Döviz Kurları

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  28998059
Bugün Ziyaretçi :  5614
Aktif Ziyaretçiler :  5614

ANADİL VE ANADİL EĞİTİMİNDE MASALLARIN ÖNEMİ

 

 
Bir toplumu ulus yapan öğelerin başında anadil gelmektedir. Anadil bir ulusun, düşünüş biçimini, kimliğini, kültür yapısını belirler.
 
Anadil eğitimi kendine göre kuralları olan ve bu kuralların tekrarlanması ile başarı getiren bir süreçtir. Anadil öğrenimi bebeklik sürecinden itibaren ileri geldiği için, okul öncesi çağından başlayarak, ilköğretim sürecini de kapsayarak çocuk yazını ürünleri bu konuda çok etkindir.
 
Anadil eğitimi ve öğretimi sürecinde özellikle masallar olmak üzere çocuk yazını ürünlerinden yararlanılmalıdır. Anadil eğitimi ve öğretiminde, özellikle metinlerin ön plana çıktığı göz önüne alınacak olursa, özellikle masallar diğer metinlerden ayrı bir yere konulmalıdır. Çünkü masallar, anlatıldıkları toplumun geleneklerini, yaşayışını, hayal gücünü ve ahlâki yapısını anlatır. Masallar genellikle çocuklarda bazı erdemlerin oluşmasını sağlamak amacıyla anlatılmaktadır.
 
Anadil eğitiminde masalların önemi konusunda yapılan araştırmalarda “Anadili eğitimi ve öğretimi sürecinde çocuk yazını ürünlerinden yararlanma neden önemli ve gereklidir? Masal türünün anadili eğitimi sürecindeki işlevi nedir?” sorularına yanıtlar aranmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda edinilen bilgilere göre; Anadili eğitimi ve öğretimi sürecinde en önemli araçların metinler olduğu, bu metinlerde yazarın anlatımının ve kullanılan söz değerlerinin son derece önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Anlatım kısa, akıcı, anlaşılır olmalıdır. Masallarda süslü anlatımlar ve yabancı kelimeler pek görülmez. Düz yazı ve şiir karışımı masallar da vardır. Şiirlerden ve tekerlemelerden masallara etkileyicilik kazandırmak amacıyla yararlanılır.
 
Masalların ve diğer çocuk yayınlarının dilsel bütünlük içerisinde ele alınması, sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin cümle içerisinde doğru yerde kullanılması ve mantıksal bir bütünlük oluşturması gerekmektedir. Tabii bunun yanı sıra çocuklara belli değerlerin ve dilbilgisi kurallarının öğretimi de göz ardı edilmemelidir.
 
Her bireyin ailesinden almaya başladığı anadil eğitimi aynı zamanda bulunmuş olduğu toplumun kültürel yapısını da göstermektedir. Özellikle okul öncesi çağdan itibaren alınan yetersiz anadil eğitimi okullarda okuyup anlama konusunda sorun oluşturmaktadır. Okullarda verilmeye başlanan anadil öğretimi dilin kurallarını, sözcüklerin doğru yerlerde kullanımını öğrenciye vermektedir. Okul çağında çocukların dil sorunu yaşamaması için okulöncesi eğitimine de önem verilmelidir. Çocukların yaş dönemlerine uygun olarak yazılmış, kişiliklerini geliştiren, sosyalleşmelerini sağlayan kitaplar ve masallar anadil eğitiminde büyük önem kazanmaktadır. Anadil eğitimi ne kadar güçlü olursa kişilerin düşünce ve iletişim becerileri de o kadar iyi olacaktır.
Bu kapsamda çocuk yazınları çok dikkatle gözden geçirilmelidir.
 
Özellikle masallar ikilemelerin, deyimlerin, cümle kurumlarının öğretilmesi açısından diğer türlere göre ön plana çıkmaktadır. Çocukların okuduğu düşünülerek masallarda daha akıcı, daha yalın bir dil kullanılmaktadır. Bilmece, tekerleme, mani, ninni gibi manzum türdeki eserler çocukların öğrenimini daha kolay kılmaktadır. Çocuklar bu türler sayesinde dinleme, anlama, anlatma becerileri kazanırlar. Kendilerini daha fazla sözcükle ifade edebilmeye başlarlar.
 
Toplumun yapısının çocuk gelişimine bağlı olarak ilerlediği düşünülürse, çocukların kitaplarla erkenden tanışmasının, dil, anlam ve anlatım gücünün önemi daha iyi anlaşılır. İlköğretim çağında çocuklar okumanın yanısıra yazmaya da teşvik edilmelidir. Duygu ve düşüncelerini yazıya dökmeye başladıklarında anadil eğitimi ve öğretiminin değerini onlar da kavrayacaktır.
Kısaca özetleyecek olursak; anadil eğitimi ve öğretimi sürecinde dil kullanımı başarılı olan masallardan ilköğretimin her safhasında yararlanılmalıdır.
Sn. Mahir Ünlü’nün hazırladığı 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı adlı yapıt için Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın, “Gelecek kuşaklara, dil konusunda salık vereceğiniz bir görüşünüzü açıklar mısınız?” sorusuna verdiği yanıtlardan biri şöyledir:1
- Bir dil bir yaşama bütünüdür. Bir dilin bütün sözleri aralarındaki anlam çağrışımlarıyla birbirlerini yaşatırlar, kişiyi yaşatırlar. Yabancı sözler, ana dilimizden olmayan sözler, kişinin, o sözle etkilenmiş kişinin yazısına, konuşmasına girerken ancak `kendi`yaşamasını taşır. Ana dilinin yaşamasını taşımaz. Günlerce yıllarca kullansa bile bu böyledir. Hepimiz kullansak bile, kendi yaşamalarımızı bir bir katsak bile bu böyledir.
 
- Dili yaşama `kendi`bağnazlıklarımızdan çıkmadır. Usa, gerçeğe varmadır. Topluma çağlar boyunca görünmedir. Kendi sözlüğümüzü bırakma, genel sözlüğe ulaşmadır. Yazılarımızın daha doğru, daha yaşar olmasını istiyorsak `dil`de `yaşayan’ları kendi yaşamımıza katmalıyız. `Dil`i yaşamalıyız. Ancak böylece yapıtlarımız bizimle birlikte ölmek küçüklüğünden, yetersizliğinden kurtulmuş olurlar.
 
FEVZİYE ŞİMDİ
 
 

 

Ekleyen:  Fevziye ŞİMDİ
Tarih:  12.3.2023
İzlenme: 
Yazdır:Yazdır
Eklenen Yorumlar 
Fevziye ŞİMDİ Yazıları
HAYATIMIZLA OYNUYORLAR !Fevziye ŞİMDİ [ 4.8.2022 Devamı
“Mahur Beste / Müjgan’la Ben Ağlaşırız” Fevziye ŞİMDİ [ 23.5.2022 Devamı
ÇANAKKALEFevziye ŞİMDİ [ 18.3.2022 Devamı
KÖYLÜ ÇOCUĞU VE HASAN ALİ YÜCELFevziye ŞİMDİ [ 14.3.2022 Devamı
MİTOLOJİFevziye ŞİMDİ [ 9.12.2021 Devamı
MİTOLOJİFevziye ŞİMDİ [ 9.12.2021 Devamı
BEYNİMİZ VE MUTLULUK HORMONUFevziye ŞİMDİ [ 22.10.2021 Devamı
KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKİSİFevziye ŞİMDİ [ 17.8.2021 Devamı
PANDEMİ VE YAZ AYLARINDA BESLENMEFevziye ŞİMDİ [ 19.7.2021 Devamı
DEĞİŞİK BİLGİLERFevziye ŞİMDİ [ 10.5.2021 Devamı
TOM AMCA’NIN KULÜBESİFevziye ŞİMDİ [ 13.2.2021 Devamı
100 Maddelik Hayat Anayasası. Fevziye ŞİMDİ [ 29.12.2020 Devamı
FİKİRLER VE YAŞAM Fevziye ŞİMDİ [ 6.12.2020 Devamı
YARGILAMAFevziye ŞİMDİ [ 7.11.2020 Devamı
TÜRK DİL BAYRAMI Fevziye ŞİMDİ [ 29.9.2020 Devamı
HALK EDEBİYATIFevziye ŞİMDİ [ 23.8.2020 Devamı
KİTAP TANITIMI Fevziye ŞİMDİ [ 17.7.2020 Devamı
SATILIK SEVDAFevziye ŞİMDİ [ 10.6.2020 Devamı
İSLAMİYET SONRASI DESTAN ÖRNEKLERİ:Fevziye ŞİMDİ [ 20.5.2020 Devamı
DESTAN – 1Fevziye ŞİMDİ [ 20.4.2020 Devamı
DESTANFevziye ŞİMDİ [ 2.4.2020 Devamı
ALMAN ÇOCUK EDEBİYATINDA GRİMM KARDEŞLERFevziye ŞİMDİ [ 18.3.2020 Devamı
ALMAN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATIFevziye ŞİMDİ [ 16.2.2020 Devamı
OLUMLU YAŞAMAKFevziye ŞİMDİ [ 15.1.2020 Devamı
TÜRK EDEBİYATINDA BİLMECELERFevziye ŞİMDİ [ 7.1.2020 Devamı
İSHAK KUŞUNUN ÇAĞIRDIĞI ÇOCUKFevziye ŞİMDİ [ 22.12.2019 Devamı
SATILIK SEVDA Fevziye ŞİMDİ [ 6.11.2019 Devamı
NİNNİ...Fevziye ŞİMDİ [ 25.10.2019 Devamı
TEKERLEMELERİN ÖZELLİKLERİFevziye ŞİMDİ [ 9.10.2019 Devamı
TEKERLEMELER Fevziye ŞİMDİ [ 12.9.2019 Devamı
MASAL TÜRLERİFevziye ŞİMDİ [ 19.8.2019 Devamı
MASALLARIN ÖZELLİKLERİ- 1Fevziye ŞİMDİ [ 4.8.2019 Devamı
MASALLARIN ÖZELLİKLERİ Fevziye ŞİMDİ [ 23.7.2019 Devamı
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİMİFevziye ŞİMDİ [ 15.7.2019 Devamı
ÇOCUK VE KİTAP SEVGİSİ – 1Fevziye ŞİMDİ [ 1.7.2019 Devamı
Sayfalar : 1  2  
Yazarlar
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

HEM HER ŞEY DEĞİŞECEK HEMDE TÜRKİYE DEĞİŞMEYECEK
M. Yahya EFE

Tatil beldelerinden Bodrum
Hüseyin TOPRAK

UNUTUN GİTSİN…
Harika ÖREN

Begonvil Gölgesinde Adalar
Metin Mercimek

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ÖNMELİ FAKTÖR “OYUNCAKLAR”
Belma Demir AKDAĞ

ATATÜRK VE CUMHURİYET KADINLARI
Ahmet GÖKSAN

KASNAĞIN AVARASI
Sevgi Ünal

YETİŞMEK İMKÂNSIZ
Münevver ÖZCAN

TANIK OL KARAR VER
Dr. İbrahim ATEŞ

ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Nevin BALTA

İzmir İktisat Kongresi 100 Yaşında
Şahika ÖNER

BENİM ANNEM!
Ayten YAVAŞÇA

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Fevziye ŞİMDİ

ANADİL VE ANADİL EĞİTİMİNDE MASALLARIN ÖNEMİ
Günseli RUMELİOĞLU

EVRİMİN GÜNCELLENMESi
Yekta Güngör ÖZDEN

Ne günlere kaldık…
Oktay ZERRİN

Anadolu Mektebi Okul Paneli
Arzu KÖK

Gençler!...
Dr. Doğan KUŞMAN

Müslüman mısınız?
Alev YILDIRIMCI

Zaman yok
Handan ÇÖLAŞAN

Bu DÜNYA
Bekir COŞKUN

Yazı bilmem
Orhan SELEN

UNUTKANLIK SALGINI
Elveda TANIK

LEBALEB KONGRE...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  

 


>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır. Efe'ce Haber Gazetesi © 2008 Tasarım : Linear Yazılım

Reklam